Kombinovane tehnike – Bojan Savić

Bojan Savić,
,,Malena istina oslobadja”
kombinovane tehnike,
dimenzije 57x57cm