Akril – Bojan Savić

Bojan Savić
,Maleni znaci ljubavi”
akril,
dimenzije 30cm×30cm, sa ramom 34cm×34cm