Kombinovane tehnike – Bojan Savić

Bojan Savić,
,,Na pola puta”
kombinovane tehnike,
dimenzije 80x100cm