Kombinovane tehnike – Bojan Savić

Bojan Savić,
,,Maleno putovanje”
kombinovane tehnike,
dimenzije 48x57cm