Akvarel- Jelena Tijanić Savić

Jelena Tijanić Savić,
,,Razgovori u tišini”
akvarel
dimenzije 32x24cm