Akvarel- Jelena Tijanić Savić

Jelena Tijanić Savić,
,,Obećanje”
akvarel
dimenzije 35x25cm