Akril – Bojan Savić

Bojan Savić
Sećanje na mirise jadrana
akril,
dimenzije 40×50cm, sa ramom 47×57cm