Kombinovane tehnike – Bojan Savić

Bojan Savić,
,,Sećanje na sutra”
kombinovane tehnike,
dimenzije 30x42cm